fbpx

Kur investuoja Goindex pensijų fondai?

2022.10.26
Goindex II ir III pakopos pensijų fondų investiciniuose portfeliuose naudojame biržoje prekiaujamus fondus, vadinamuosius ETF, ir indeksinius fondus. Pirmoje straipsnio dalyje kviečiame glaustai ir paprastai susipažinti su pensijų fondų sudėtimi, o antroje dalyje smalsesnius skaitytojus kviečiame susipažinti išsamiau.

 

Trumpai ir paprastai apie Goindex pensijų fondų investicijas

 

Kiekvieną Goindex pensijų fondą sudaro dvi dalys (turto klasės) – akcijos ir obligacijos. Jei konkretus fondas yra skirtas jauniems ir vidutinio amžiaus žmonėms (iki 54 m.), jo obligacijų proporcija yra lygi 0%. Kiekvieno mūsų pensijų fondo akcijų-obligacijų proporciją galima pasitikrinti fondo taisyklėse/strategijoje, o šiuo metu proporcijos yra tokios:

  Akcijų dalis Obligacijų dalis
II pakopos pensijų fondai
Goindex pensija 1996-2002 100% 0%
Goindex pensija 1989-1995 100% 0%
Goindex pensija 1982-1988 100% 0%
Goindex pensija 1975-1981 100% 0%
Goindex pensija 1968-1974 100% 0%
Goindex pensija 1961-1967 60% 40%
Goindex pensija 1954-1960 0% 100%
Goindex turto išsaugojimo pensijų fondas 0% 100%
III pakopos pensijų fondai
Goindex pasaulio akcijų 100% 0%
Goindex subalansuotas 60% 40%

 

II pakopos pensijų fonduose akcijų-obligacijų proporcija kinta: fondui “senstant” (tiksliau – jo tikslinės amžiaus grupei artėjant prie pensinio amžiaus, didėja obligacijų dalis fonde tam, kad būtų sumažinti fondo vertės svyravimai prieš pensinį amžių).

Akcijų dalyje investuojame į 4-7 indeksinius fondus, kurie savo ruožtu investuoja į viso pasaulio akcijas (tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių šalių rinkose). Tad faktiškai mūsų klientai investuoja į pagrindinių viso pasaulio bendrovių akcijas (daugiausiai JAV rinkoje, Europoje ir Japonijoje). Investicijų struktūra paskirstoma pagal „MSCI World“ indeksą (jei tiksliai – jo MSCI ACWI IMI TR Index versiją). Valiutos rizika akcijų dalyje – nedraudžiama, nes tyrimai rodo, kad taip naudingiausia ilgalaikiam investuotojui.

Obligacijų dalyje investuojame į 3-7 indeksinius fondus, kurie investuoja į aukšto kredito reitingo eurais denominuotas  įmonių obligacijas ir Europos vyriausybių obligacijas. Kadangi obligacijų dalyje investavimo „horizontas“ (planuojama trukmė) trumpesnė (0-5 metai), nei akcijų, o investicijų grąžos mažesnės, bet stabilesnės, čia vardan stabilumo renkamės vengti valiutos rizikos ir investuojame tik eurais. Investicijos Turto išsaugojimo pensijų fonde (TIPF) turi būti kuo saugesnės ir jų vertė turi būti kuo stabilesnė, todėl, skirtingai nuo visų kitų rinkoje esančių TIPF, renkamės investuoti tik į trumpo ir vidutinio laikotarpio obligacijas (0-5 m.).

 

Plačiau ir išsamiau apie Goindex pensijų fondų investicijas

 

 

1
Paskirstymas tarp akcijų ir obligacijų

II pakopos pensijų fonduose investicijų paskirstymas tarp akcijų (rizikingesnės turto klasės) ir obligacijų (mažiau rizikingos turto klasės) yra grindžiamas gyvenimo ciklo fondų principu, t.y. šių fondų investavimo strategija yra suformuota atsižvelgiant į laiką, likusį iki tipinio vidutinio pensijų fondo dalyvio senatvės pensijos amžiaus. Taip siekiama užtikrinti optimalų rizikingų ir mažiau rizikingų investicijų santykį visu kaupimo laikotarpiu – kol pensijų fondo dalyviai yra jaunesni, daugiau investuojama rizikingai; laikui bėgant ir pensijų fondo dalyviams artėjant link pensinio amžiaus, rizikingų investicijų dalis yra palaipsniui mažinama, o mažiau rizikingų investicijų dalis didinama. Kiekviename fonde 100% dalį sudaro akcijos iki kol tipiniam (vidutiniam pagal amžių) fondo dalyviui sukanka 54 metai. Nuo 54 metų šis pasiskirstymas keičiasi ir, kai vidutiniam pensijų fondo dalyviui sueina 64 metai, pensijų fondo turtą sudaro išimtinai tik mažiau rizikingos investicijos – obligacijos (rizikingų investicijų dalis kasmet mažėja po 10%, kol lieka 0 proc.).

II pakopos Turto išsaugojimo pensijų fondą (TIPF) išskirtinai sudaro tik mažos rizikos investicijos – obligacijos. Šio fondo turtas investuojamas taip, kad būtų pasiektas saugumo, pelningumo ir likvidumo balansas, siekiant, kad dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo reikšmingų pensijų fondo vieneto vertės pokyčių ir infliacijos rizikos. Pagal mūsų TIPF fondo investavimo strategiją obligacijos atrenkamos taip, kad jos būtų mažesnės rizikos – tik investicinio reitingo ir trumpesnio termino iki išpirkimo. Tuo metu kiti rinkos dalyviai investuoja ir į daug ilgesnio laikotarpio obligacijas, nebūtinai tik aukščiausios kokybės (gali būti spekuliacinio reitingo obligacijos) – kitaip sakant į obligacijas, kurių vertė gali svyruoti daug daugiau ir tam tikrais laikotarpiais (kaip nutiko ir šiemet) gali nukristi gana ženkliai ir net priminti svyravimus akcijų turto klasėje. Be to, kitų rinkos dalyvių TIPF fonduose galima rasti ir investicijų į akcijas. Mes savo investavimo strategijoje norime laikytis didesnės atsargos investicijų vertės svyravimo atžvilgiu, nes šio fondo pagrindinis principas ir esmė yra išsaugoti turto vertę, o nebandyti spekuliuoti didesne rizika taip bandant uždirbti didesnę grąžą prie didesnių vertės svyravimų.

III pakopos pasaulio akcijų fondo tikslas yra didelė grąža ilguoju laikotarpiu, prisiimant su tuo susijusią didesnę riziką. Todėl fondo turtą išskirtinai sudaro tik didelės rizikos investicijos – akcijos. Investicijos į akcijas sudaro viso pasaulio išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijos – t. y. investicijų išskirstymas yra toks platus, kaip viso pasaulio akcijų rinka. III pakopos subalansuoto fondo tikslas yra užtikrinti subalansuotą fondo augimą, taip padidinant fondo dalyvių sukaupto turto perkamąją galią vidutiniu-ilguoju laikotarpiu. Kadangi tai vidutinės rizikos fondas, tai iki 60 proc. turto investuojama į akcijų ir iki 40 proc. į obligacijų turto klasę. Investicijos į akcijas sudaro viso pasaulio išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijos. Tuo metu obligacijų dalis bus sudaryta iš tokių obligacijų, kurios minimos prie TIPF fondo.

2
Pensijų fondų lyginamieji indeksai

Pensijų fondų investicinius portfelius formuojame iš kuo mažiau pozicijų. Pagal kiekvieno pensijų fondo investavimo strategiją atrenkame 6–8 pasaulinius akcijų ir eurais denominuotų obligacijų ETF ir indeksinius fondus. Tokiu būdu siekiame atitikti pensijų fondams taikomus diversifikavimo (investicijų paskirstymo) reikalavimus ir taupydami investavimo kaštus siekiame būti kuo arčiau rinkos indeksų rezultatų. Informaciją, iš kokių rinkos indeksų sudarytas kiekvieno mūsų pensijų fondo palyginamasis indeksas, galima rasti prie kiekvieno fondo informacijos mūsų svetainėje. Tikslūs lyginamųjų indeksų komponentai yra šie:

Akcijų dalies lyginamasis indeksas:
• 100% MSCI ACWI IMI TR Index

Šio indekso akcijų investicijų struktūrą pagal regionus galima pasitikrinti MSCI interneto svetainėje čia.

Obligacijų dalies lyginamasis indeksas:

• 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-5 Yr TR Index
• 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Yr TR Index
• 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 Yr TR Index

3
Taikome aukštus investicinių instrumentų atrankos kriterijus

• Patikimiausi ir didžiausi pasaulio fondų valdytojai pagal valdomą turtą;
• Atitikimas aukštus saugumo, skaidrumo ir veiklos organizavimo reikalavimus keliančiam Europos Sąjungos teisiniam reguliavimui (atitikimas „UCITS V“ standartui, ES direktyvai 2009/65/EC);
• Kuo mažesnis bendrųjų išlaidų koeficientas (BIK) / einamasis mokestis (TER);
• Kuo geresnis investuojamo turto atitikimas pensijų fondų lyginamųjų indeksų sudėčiai („MSCI ACWI World akcijų“ dalyje ir „Bloomberg Barclays“ obligacijų dalyje);
• Investicijos tiesiogiai į indeksą sudarantį turtą (tiesioginės investicijos į įmonių akcijas, įmonių ir vyriausybių obligacijas) nenaudojant išvestinių finansinių priemonių;
• Investicijos į dividendus ir palūkanas kaupiančias fondų vienetų klases;
• Didelis fondų prekybos likvidumas (didelės vidutinės prekybos apimtys / rinkos formuotojo (angl. market maker) likvidumo užtikrinimas);
• Prekybos valiuta – eurai;
• Obligacijų dalyje – tik į investicinio lygio (angl. investment grade) eurais denominuotas obligacijas investuojantys fondai.

4
Atrinkti investiciniai instrumentai

Formuodami pensijų fondų portfelius, renkamės top pasaulio ETF ir indeksinių fondų tiekėjus, tokius kaip „BlackRock“, „StateStreet“, „Lyxor“, „Amundi“, „DWS“ (buvusi „Deutsche Asset Management“) ir kitų tiekėjų fondus. Žemiau pateikiamas pavyzdinis mūsų atrinktų ETF instrumentų sąrašas.

Akcijų dalies ETF:

• iShares MSCI ACWI UCITS ETF
• iShares Core MSCI World UCITS ETF
• State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
• Lyxor Core MSCI World UCITS ETF
• AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF
• Xtrackers MSCI World UCITS ETF
• iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Investicijų geografija akcijų dalyje:
• 23 išsivysčiusios šalys (apie 90% investicijų dalis): JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Šveicarija, Vokietija, Švedija, Danija, Italija, Ispanija, Izraelis, Belgija, Suomija, Norvegija, Airija, Austrija, Portugalija, Japonija, Australija, Honkongas, Singapūras, Naujoji Zelandija.
• 24 besivystančios šalys (apie 10% investicijų dalis): Kinija, Taivanas, Pietų Korėja, Indija, Brazilija, Pietų Afrikos Respublika, Saudo Arabija, Meksika, Tailandas, Indonezija, Malaizija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kataras, Kuveitas, Lenkija, Filipinai, Čilė, Turkija, Peru, Graikija, Kolumbija, Čekijos Respublika, Vengrija, Egiptas.

Top pozicijos akcijų dalyje:
Apple (~4%)
Microsoft (~3%)
Google (~2%)
Amazon (~2%)
Tesla (~1,5%)
Berkshire Hathaway (~1%)
Unitedhealth Group (~1%)
Johnson & Johnson (~1%)
Exxon Mobil (~1%) ir kt.

Visos investicijos akcijų dalyje yra paskirstytos tarp tūkstančių įmonių visame pasaulyje.

Obligacijų dalies ETF:

• iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
• iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF
• Amundi Index Euro Corporate 0-3 Y UCITS ETF
• Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
• Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
• Lyxor Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
• Lyxor Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF

Investicijų geografija obligacijų dalyje: EBPO šalių įmonių obligacijos ir Europos vyriausybių obligacijos.

Tiksli visų pensijų fondų finansinių priemonių sudėtis skelbiama pusmetinėse ir metinėse fondų ataskaitose.

5
Vienas pagrindinių tikslų – kuo mažesni investavimo kaštai

Siekiame, kad mūsų pensijų fondų bendros išlaidos būtų vienos mažiausių rinkoje. Formuodami pensijų fondų investicinius portfelius ir laikydamiesi jau minėtų griežtų fondų atrankos kriterijų, keliame vieną pagrindinių tikslų – turėti kuo efektyvesnius portfelius kaštų prasme, kad klientai patirtų kuo mažesnius bendrus kaštus ir taip turėtų galimybę sukaupti didesnes sumas per ilgą laikotarpį. Būdami pensijų kaupimo bendrove – instituciniu investuotoju, bandome derėtis dėl kuo geresnių kainodaros sąlygų renkantis indeksinius investicinių fondų sprendimus. Bendrai rezultate vis tai mums leidžia pasiekti apie 0,13%-0,15% pensijų fondų instrumentų bendrą išlaidų rodiklį.

Goindex – teisingi sprendimai užtikrintai ateičiai

Tapkite Goindex klientais!

Tapti Goindex klientu paprasta – užtruksite vos 5-7 minutes.

 • Pensijų fondas

  II pakopos pensijų fondas

  III pakopos pensijos fondas

  Darbdavio pensija

  Kaip kaupti pensijai

  Mano pensijos fondas

This site is registered on wpml.org as a development site.