Investicinių sprendimų vykdymo politika

2022.07.28

1.1. Investicinių sprendimų vykdymo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Goindex, UAB (toliau – Bendrovė), jos
valdomų pensijų fondų (toliau – Fondai arba Fondas) priimamų investicinių sprendimų vykdymą, nustato investicinių
sprendimų vykdymo faktorius ir jų santykinę svarbą, investicinių sprendimų vykdymo vietas ir subjektus, kuriems gali
būti perduotas investicinių sprendimų vykdymas.
1.2. Bendrovė, vykdydama investicinį sprendimą ar perduodama jį vykdyti kitam subjektui, veikia geriausiomis
Fondams ir jų dalyviams sąlygomis bei jų interesais ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir/ar Europos Sąjungos teisės
aktais bei šia Investicinių sprendimų vykdymo politika.
1.4 Bendrovė priimtą investicinį sprendimą vykdo arba perduoda vykdyti kitiems subjektams vadovaudamasi šia
Politika.
1.5. Ši Politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje adresu goindex.lt

This site is registered on wpml.org as a development site.