fbpx

Dažniausiai užduodami klausimai

II Pakopa

Kaupiu II pakopos pensiją kitoje bendrovėje, ar galiu tapti Goindex klientu?
Taip, galite laisvai rinktis pensijų kaupimo bendrovę. Jei norite pereiti iš kitos bendrovės, užtenka sudaryti pensijų kaupimo sutartį Goindex.

Sudaryti pensijų kaupimo sutartį galite prisijungus prie Goindex savitarnos.

Sudarius naują perėjimo sutartį, visos sukauptos lėšos bus perkeltos į pasirinktą Goindex pensijų fondą.

Kokie mokesčiai taikomi Goindex II pensijų pakopos fonduose?
Yra metinis fondo valdymo mokestis, kuris sudaro 0,18 proc. Goindex turto išsaugojimo pensijų fonde ir 0,45 proc. Goindex tikslinių amžiaus grupių pensijų fonduose. Įmokų ir išmokų, fondų keitimo Goindex bendrovės viduje ar perėjimo į kitą bendrovę mokesčiai netaikomi.

Visas metines fondų išlaidas sudaro 0,33 proc. Goindex turto išsaugojimo pensijų fonde ir 0,60 proc. Goindex tikslinių amžiaus grupių pensijų fonduose:
- 0,18 – 0,45 proc. turto valdymo mokestis;
- 0,15 proc. fondų investicinio portfelio finansinių instrumentų bendros išlaidos.

Siekiame, kad Goindex II pensijų pakopos fondų bendros išlaidos būtų vienos mažiausių rinkoje. Visų II pensijų pakopos rinkos dalyvių fondų taikomų mokesčių ir bendrų išlaidų palyginimą galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje čia.

Ar galima pasiimti dalį sukauptų lėšų, nenutraukus sutarties?
Pagal galiojančius įstatymus, dalies sukauptų lėšų paėmimas iš II pakopos pensijų fondų nėra galimas kol Jums nesukanka pensinis amžius. Sukakus pensiniam amžiui galimi keli išmokų variantai priklausomai nuo sukauptos sumos dydžio ir Jūsų tolimesnio pasirinkimo.

Ar pensijų fonde kaupiamos pensijų lėšos yra paveldimos?
Taip, lėšos yra paveldimos.

Kur investuoja pensijų fondai?
Pensijų fondai investuoja į viso pasaulio plačiai diversifikuotus akcijų ir Europos obligacijų indeksinius fondus ir biržoje prekiaujamus fondus ETF (angl. exchange traded funds).

Kokias įmokas mokėsiu II pakopoje?
Iki 2023 metų pradžios galimas vienas iš 2 kaupimo variantų: 1) 2,7 proc. kaupiate nuo savo atlyginimo prieš mokesčius ir valstybė prisideda 1,2 proc. nuo šalies VDU; 2) 3 proc. kaupiate nuo savo atlyginimo prieš mokesčius ir valstybė prisideda 1,5 proc. nuo šalies VDU. Nuo 2023 metų liks tik antras variantas.

Taip pat galite mokėti papildomas pasirinkto dydžio įmokas ir nuo jų susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą (iki 20 proc. nuo įmokų), kuri gali siekti iki 300 eurų per metus.

Kaip išmokama II pakopos pensija?
Jei II pakopos pensijų fonde bus sukaupta lygiai 5 tūkst. eurų ar mažiau, pensijų kaupimo bendrovė šią sumą turės išmokėti kaip vienkartinę išmoką.

Jei II pakopos pensijų fonde bus sukaupta daugiau nei 5 tūkst. eurų, bet mažiau nei 10 tūkst. eurų, pensijų kaupimo bendrovė mokės periodines išmokas iki jų gavėjui sukaks 85 metai.

Jei II pakopos pensijų fonde bus sukaupta daugiau nei 10 tūkst. eurų, Jums bus pasiūlyta įsigyti standartinį anuitetą, standartinį anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu arba atidėtąjį pensijų anuitetą (kartu su periodine išmoka). Anuiteto išmokas mokės „Sodra“. Sukaupus daugiau nei 60 tūkst. eurų yra galimas sumos, viršijančios nurodytą sumą, išsiėmimas vienkartine išmoka.

Visą išsamią informaciją apie išmokų būdus rasite Lietuvos banko internetinėje svetainėje.

Kaip mokėti įmokas?
Įmokos į II pensijų pakopą apskaičiuojamos ir pervedamos automatiškai nuo Jūsų atlyginimo. Papildomas įmokas į savo pensijų kaupimo sąskaitą taip pat galite padaryti Jums patogiu būdu prisijungę prie Goindex savitarnos.

Kokia paskata taikoma kaupiant pensiją II pakopoje ir kaip ja pasinaudoti?
Kaupiant pensiją II pensijų pakopoje prie Jūsų kaupimo prisideda valstybė. II pakopoje įmokos kas mėnesį mokamos iš dviejų šaltinių: Jūsų įmoka – 3 proc. nuo Jūsų darbo užmokesčio prieš mokesčius ir valstybės paskata – 1,5 proc. nuo užpernai šalies vidutinio darbo užmokesčio (pervedama automatiškai).

Pavyzdžiui, jei Jūsų atlyginimas prieš mokesčius yra 2000 Eur, tai Jūsų įmoka į II pakopos pensijų fondą sudarytų 60 Eur, o valstybės paskata būtų 23,85 Eur (1590,30* Eur x 1,5 proc. = 23,85 Eur, o per metus sudarytų 286,2 Eur, laikant, kad užpernai šalies vidutinis darbo užmokestis buvo 1590,30 Eur prieš mokesčius).

Valstybė skatina mažamečius vaikus auginančius tėvus: nuo 2014 m. vienam iš tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų ir gaunančių motinystės (tėvystės) pašalpą arba draudžiamų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą iš valstybės biudžeto bus pervedamos 1,5 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio pensijų įmokos (skaičiuojamos nuo užpernai šalies vidutinio darbo užmokesčio). Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki trejų metų.

Taip pat į savo II pakopos pensijų kaupimo sutartį galite mokėti papildomas pasirinkto dydžio įmokas ir nuo jų susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą (iki 20 proc. nuo įmokų), kuri maksimaliai gali siekti iki 300 eurų per metus. Šis lengvatos dydis yra bendras visoms įmokoms įmokėtoms į II ir III pakopos pensijų sutartis ir į kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis. GPM lengvata negali viršyti 25 proc. metinių asmeninių apmokestinamų pajamų.

*Šalies vidutinio darbo užmokesčio, pagal kurį skaičiuojama iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį pervedama įmoka, 2023 metais – 1590,30 Eur (Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis).

Ką daryti, jei buvau įtrauktas į pensijų kaupimą automatiškai?
Jei esate pirmą kartą įtrauktas į kaupimą ir norite kaupti, Jums daryti nieko nereikia, tačiau galite pasirinkti bet kurią kitą pensijų kaupimo bendrovę negu Jums buvo priskirta automatiškai. Jei esate įtrauktas pirmą kartą arba pakartotinai (toje pačioje bendrovėje, kurioje yra sustabdyta sukaupta suma) ir nenorite kaupti, tuomet iki kalendorinių metų liepos 1 d. turite pateikti prašymą „Sodrai“. Tą galite padaryti prisijungę prie „Sodros“ savitarnos.

Kaip sužinoti, kurioje bendrovėje kaupiu II pakopos pensiją?
Šią informaciją galite pasitikrinti prisijungę prie „Sodros“ savitarnos.

Ką turėčiau daryti, jei kaupimą esu sustabdęs kitoje bendrovėje ir noriu atnaujinti bei kaupti Goindex?
Norėdami pereiti iš kitos bendrovės ir kaupti pensiją Goindex, sutarties sudarymo eigoje Goindex savitarnoje galėsite pasirinkti įmokų atnaujinimą.

Ar galiu susistabdyti kaupimą II pensijos pakopoje?
Įstatymai, reglamentuojantys pensijų kaupimą II pakopoje, galimybės nutraukti dalyvavimą ir pasiimti pensijų fonde sukauptas lėšas nesulaukus pensinio amžiaus nenumato, nebent dalyviui paskirta išankstinė „Sodros“ pensija. Išimtis, pirmą kartą sudaryta II pakopos kaupimo sutartis. Pirmą kartą sudarytą II pakopos kaupimo sutartį vienašališkai nutraukti galite raštu apie tai pranešęs pensijų kaupimo bendrovei per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. Taip pat yra galimybė laikinai sustabdyti įmokas iki 12 mėnesių per visą kaupimo laikotarpį.

Ar galiu pasirinkti kitą fondą nei buvau priskirtas automatiškai pagal gyvenimo ciklo principą ?
Taip, fondą galite pasirinkti pagal savo poreikius, tačiau rekomenduojama kaupti savo amžiaus grupės fonde.

Kaip veikia kaupimas gyvenimo ciklo fonduose?
Jaunesniems pensijų fondų dalyviams skirtų fondų investicijos yra nukreipiamos į rizikingesnes turto klases (į akcijas) – nors jų vertė labiau svyruoja, tačiau ilgalaike prasme leidžia uždirbti daugiau, o kuo jie bus vyresni – į mažesnio rizikingumo turto klases (į obligacijas), leidžiančias išsaugoti sukauptą turtą. Fondai investicijų proporcijas keičia automatiškai, pagal dalyvių amžių.

Kaip sudaryti sutartį?
Prisijunkite prie Goindex savitarnos vienu iš trijų prisijungimo būdų (Smart-ID, Mobiliuoju parašu arba su asmens dokumentu (ID kortele arba pasu)) ir su vedlio pagalba sutartį sudarysite per 5-7 min.

Kaip pakeisti pensijų fondą arba bendrovę?
Pasikeisti pensijų fondą galima Goindex savitarnoje kelių mygtukų paspaudimu. Norint pasikeisti bendrovę Jums tereikės pateikti prašymą bendrovei į kurią norite persikelti kaupiamą pensiją. Goindex tą paprastai galima padaryti registruojantis prie savitarnos per 5-7 min.

Kur galiu susipažinti su pensijų fondo dokumentais ir ataskaitomis?
Visa informacija yra pateikta Goindex interneto svetainėje.

Ar saugu kaupti pensijas Goindex?
Taip, kaupti pensijas Goindex yra saugu. Esame licencijuota pensijų kaupimo bendrovė, mūsų veiklą prižiūri Lietuvos Bankas, o pensijų fondų turtas yra saugomos banke depozitoriume (SEB banke).

Plačiau apie apsaugą:
- Apsauga nuo pensijų kaupimo bendrovės ir jos kreditorių. Pensijų fondą sudarantis turtas yra dalyvių bendroji dalinė nuosavybė. Šis turtas atskirtas nuo kito pensijų kaupimo bendrovės turto ir kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų turto. Pensijų fondo turtas yra saugomas depozitoriume. Pensijų kaupimo bendrovė pensijų turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisės pagrindais, todėl bendrovės kreditoriai neturi jokių teisių į pensijų fondo turtą.
- Apsauga nuo pensijų kaupimo bendrovės bankroto. Jeigu bankrutuotų pensijų kaupimo bendrovė, valdanti pensijų fondų lėšas, teismo paskirtas bankroto administratorius Lietuvos banko nustatyta tvarka perduotų visą pensijų fondų turtą valdyti kitai pensijų kaupimo bendrovei. Kiekvienas dalyvis galėtų pasirinkti kitą pensijų kaupimo bendrovę, į kurią būtų pervestos visos pensijų fonde jo sukauptos lėšos. Kadangi pensijų kaupimo bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos valdomų pensijų fondų turto, pensijų kaupimo bendrovės bankrotas neturi įtakos dalyvio sukaupto turto dydžiui.
- Apsauga nuo didesnio investicijų nuvertėjimo. Numatyta daug apsaugos priemonių, padedančių išvengti didesnio investicijų nuvertėjimo. Viena iš priemonių — investicijų diversifikavimas: pensijų fondo turtas, vadovaujantis pensijų kaupimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, turi būti investuojamas į įvairias investavimo priemones, turto klases, regionus ar sektorius. Be to, investuoti galima tik į tam tikras nurodytų šalių investavimo priemones, investicijos turi būti paskirstytos nustatytomis dalimis ir pan.

Kada galėsiu naudotis sukaupta pensija?
Kai sulauksite pensinio amžiaus.

Kaip sudaryti pensijų išmokos sutartį?
Pensijų išmokos sutartį galėsite sudaryti pateikę prašymą bendrovei Jums patogiu būdu. Daugiau informacijos apie pensijų išmokų būdus rasite Lietuvos banko svetainėje.

Kas yra pensijų anuitetas?
Pensijų anuitetas – pensijų fondo dalyviui iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka iš fonde sukauptos sumos. Daugiau informacijos apie pensijų anuitetus rasite „Sodros“interneto svetainėje.

Ką daryti, jei esu sukaupto turto paveldėtojas?
Tokiu atveju reikia kreiptis į bendrovę ir pateikti prašymą dėl paveldėtos dalies išmokos.

Susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. arba telefonu +37052300333.

Kur kreiptis, jei norėčiau papildomos konsultacijos?
Susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. arba telefonu +37052300333.

III Pakopa

Kaip kaupiamos lėšos?
Lėšos yra kaupiamos Jūsų pasirinktame pensijų fonde pasirinkus e-sąskaitų įmokų mokėjimo būdą arba įmokas pervedant savarankiškai į savo pensijų fondo sąskaitą.

Kaip mokėti įmokas?
Paprasčiausias būdas reguliariai mokėti įmokas yra pasinaudoti e-sąskaitų funkcionalumu. Sąskaitos bus reguliariai siunčiamos į Jūsų pasirinktą banką, o Jums pasirinkus automatinį jų apmokėjimo būdą būsite tikri, kad jos bus apmokėtos laiku. Įmokas taip pat galite mokėti savarankiškai bet kada pervesdami norimo dydžio sumą į savo pensijų fondo sąskaitą.

Kokia GPM lengvata taikoma kaupiant pensiją III pakopoje ir kaip ja pasinaudoti?
Kaupiant pensiją III pensijų pakopoje yra taikoma 20 proc. (maksimaliai iki 300 Eur) gyventojų pajamų mokesčio lengvata nuo per metus sumokėtų įmokų.

Pavyzdžiui, kaupiant 125 Eur per mėn. ir per metus viso įmokėjus 1500 Eur, deklaruojant pajamas ir nurodant į III pakopos pensijų fondą/us įmokėtų įmokų sumą (1500 Eur) galima susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą (iki 20 proc.), kuri maksimaliai gali siekti iki 300 Eur per metus. Šis lengvatos dydis yra bendras visoms įmokoms įmokėtoms į II ir III pakopos pensijų sutartis ir į kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis. GPM lengvata negali viršyti 25 proc. metinių asmeninių apmokestinamų pajamų.

Pensijų išmoka sulaukus pensijinio amžiaus* nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiais. III pakopos pensijų fondų dalyviai teisę iš pensijų kaupimo bendrovės gauti pensijų išmoką įgyja išlaikę pensijų sutartį ne trumpiau kaip 5 metus ir sulaukę minimalaus pensinio amžiaus*. Teisė į pensijų išmoką gali būti įgyjama ir ankščiau, jeigu nenutrūkstamai kaupiama ilgiau kaip 5 metus ir dalyviui nustatomas 0–25 proc. ar 30–40 proc. darbingumo lygis.

*Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytoms pensijų kaupimo sutartis minimalus pensinis amžius yra 55 metai, o nuo 2013 m. sausio 1 d. sudarytoms sutartims – ne daugiau kaip 5 metai iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme. Savo pensinį amžių remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais sužinoti galite pasinaudoję SODRA skaičiuokle, kurią rasite čia.

Kada galima atsiimti lėšas iš III pakopos fondų?
III pakopoje sukauptas lėšas galite atsiimti bet kada. Tačiau rekomenduojama kaupti pensijai ir lėšas naudoti sulaukus pensinio amžiaus, kadangi išimant lėšas anksčiau negu 5 metai iki pensinio amžiaus gali reikėti grąžinti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, jei ja naudojotės, taip pat sumokėti kapitalo prieaugio mokesčius. Visuomet įsivertinkite savo asmeninę mokestinę situaciją.

Kur investuoja pensijų fondai?
Pensijų fondai investuoja į viso pasaulio plačiai diversifikuotus akcijų ir Europos obligacijų indeksinius fondus ir biržoje prekiaujamus fondus ETF (angl. exchange traded funds).

Kuo skiriasi kaupimas III pakopoje nuo II pakopos?
II pakopoje įmokas, kurios skaičiuojamos nuo atlyginimo, į pensijų fondą perveda darbdavys ir „Sodra“. Apsisprendus kaupti, dalyvauti II pakopoje reikia iki pensinio amžiaus. Visą kaupimo laikotarpį lėšos yra kaupiančiojo nuosavybė, kuri yra ir paveldima. Pensijų fonde, kurį valdo kaupiančiojo pasirinkta bendrovė, lėšos investuojamos, sudarant galimybę sukaupti papildomą pensijos dalį prie Sodroje sukauptos. Pasirinkus maksimalų kaupimą, mėnesinė įmoka sudaro 3 proc. nuo gyventojo atlyginimo, prie kurių valstybė prideda 1,5 proc. nuo šalies VDU.

III pakopa veikia tuo pačiu principu, kaip ir II pakopa, tačiau tai savanoriškas kaupimo būdas, kuriame – daugiau lankstumo ir mažesnis valstybės vaidmuo. Pats kaupiantysis nusprendžia, kokiu periodiškumu ir kiek pinigų tam skiria. Esant poreikiui, galima kuriam laikui susistabdyti naujų lėšų pervedimą. Visą kaupimo laikotarpį lėšos yra kaupiančiojo nuosavybė, kuri yra ir paveldima. Valstybė kaupimui III pakopoje suteikia gyventojų pajamų mokesčio lengvatą (iki 20 proc. nuo įmokų), kuri gali siekti iki 300 eurų per metus.

Kodėl verta kaupti III pensijų pakopoje?
Jei jau dalyvaujate I (valstybinio socialinio draudimo pensija) ir II pakopos pensijų kaupime, pensija, kurią gausite, sieks tik apie 45% dabar gaunamų mėnesinių pajamų. Tai reiškia, jei rytoj išeitumėte į pensiją, Jūsų pajamos nesiektų pusės dabartinio atlyginimo.

Kad išlaikytumėte Jums įprastą gyvenimo būdą, Jūsų pensija turėtų sudaryti bent 70% dabartinių pajamų. Tai užsitikrinti realu, jei kuo anksčiau sudarysite kaupimo III pensijų pakopoje sutartį su Goindex.

Kad išlaikytumėte Jums įprastą gyvenimo būdą, Jūsų pensija turėtų sudaryti bent 70% dabartinių pajamų. Tai užsitikrinti realu, jei kuo anksčiau sudarysite kaupimo III pensijų pakopoje sutartį su Goindex.

Kokie mokesčiai taikomi Goindex III pensijų pakopos fonduose?
Taikomas 0,6 proc. metinis turto valdymo mokestis. Įmokų ir išmokų, fondų keitimo Goindex bendrovės viduje ar perėjimo į kitą bendrovę mokesčiai netaikomi.

Visas fondų išlaidas sudaro 0,83 proc. per metus:
- 0,6 proc. turto valdymo mokestis;
- 0,15 proc. fondų investicinio portfelio finansinių instrumentų bendros išlaidos;
- visos kitos išlaidos, kurių maksimalus dydis gali būti ne didesnis kaip 0,3 proc., o šiuo metu jos sudaro 0,08 proc. (depozitoriumo mokesčio išlaidos).

Siekiame, kad Goindex III pensijų pakopos fondų bendros išlaidos būtų vienos mažiausių rinkoje. Visų III pensijų pakopos rinkos dalyvių fondų taikomų mokesčių ir bendrų išlaidų palyginimą galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje čia.

Ar lėšos sukauptos III pakopoje yra paveldimos?
Taip, lėšos yra paveldimos.

Ar galiu susistabdyti įmokas į III pensijų pakopą, jei buvau sudaręs e-sąskaitą?
Taip, galite įmokas sustabdyti.

Kokia minimali įmoka?
Nėra minamalios įmokos. Galite kaupti mokėdami pasirinkto dydžio įmokas. Rekomenduojame maksimaliai pasinaudoti taikoma gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata (iki 20 proc. nuo įmokų), kuri gali siekti iki 300 Eur per metus (nuo 1500 Eur įmokų per metus).

Kur galiu susipažinti su pensijų fondo dokumentais ir ataskaitomis?
Visa informacija yra pateikta Goindex interneto svetainėje.

Kuo III pakopos fondai skiriasi nuo Investicinio gyvybės draudimo?
III pakopos pensijų fondai ir investicinis gyvybės draudimas yra du skirtingi produktai.

1. Tikslas. Jei tikslas yra sukaupti pensijai su kuo mažesniais kaštais tuomet Jūs turėtumėte rinktis III pakopos pensijų fondą. Jei tikslas yra apsidrausti gyvybę ir kitas rizikas su papildoma galimybe sukaupti lėšų ateičiai, tuomet Jums gali tikti investicinis gyvybės draudimas, nes tai du produktai viename.

2. Mokesčiai. Lėšų kaupimas III pakopos pensijų fonduose bene visuomet yra pigesnis negu investiciniame gyvybės draudime. III pakopos pensijų fondas yra išgrynintas produktas būtent kaupimui pensijai, todėl ir jo mokesčių struktūra dažniausiai yra supaprastinta iki vieno mokesčio – metinio procentinio dydžio nuo investuoto turto vertės (Goindex atveju šis mokestis yra 0,6 proc.). Tuo tarpu investicinis gyvybės draudimas yra kompleksiškesnis produktas su kompleksiškesne mokesčių struktūra – reguliarūs mokesčiai gali susidaryti iš kelių dedamųjų, gali būti įvairių papildomų mokesčių, tokių kaip sutarties nutraukimo, kurie ypač dideli būna kaupimo pradžioje, ir kitų. Išsamią informaciją apie investicinio gyvybės draudimo bendrovių taikomus mokesčius rasite Lietuvos banko internetinėje svetainėje.

3. Lankstumas. Pasirinkus III pakopos pensijų fondus, jų valdymo bendrovę galima keisti bet kada. Tuo tarpu investicinio gyvybės draudimo atveju bendrovės keisti negalima.

4. Investavimo paprastumas. III pakopos pensijų fondai yra kur kas paprastesnė investavimo priemonė – III pakopos pensijų fondai yra sukurti taip, kad kiekvienas galėtų lengvai įvertinti investavimo galimybes ir riziką. Priklausomai nuo amžiaus pasiūlomi paprasti, investicijas į viso pasaulio regionus plačiai išskaidę fondai, suskirstyti pagal akcijų ir obligacijų dalį. Nusprendus kaupti investiciniame gyvybės draudime reikia suprasti ir savarankiškai pasirinkti tinkamiausią investavimo kryptį, kurių paprastai būna daug ir įvairių.

5. Saugumas. III pakopos pensijų fondai yra valdomi tik patikėjimo teise – t. y. pensijų fondų dalyvių turtas yra atskirtas nuo pačios bendrovės turto. Jeigu pensijų kaupimo bendrovė susidurtų su mokumo problemomis (pvz. bankrutuotų), tai pensijų fondų turtui jokios rizikos nekiltų – fondų turtas pagal įstatymą būtų perduotas valdyti naujai turto valdymo bendrovei. Tuo tarpu investicinio gyvybės draudimo įmonėse, nepaisant to, kad jos privalo laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl įvairių techninių finansinės apskaitos detalių investicinis turtas nėra atskirtas nuo bendrovės turto. Todėl draudimo bendrovei susiduriant su mokumo problemomis gali kilti rizika gyvybės draudimo sutartyse kaupiamai sumai.

Ar saugu kaupti Goindex?
Taip, kaupti pensijas Goindex yra saugu. Esame licencijuota pensijų kaupimo bendrovė, mūsų veiklą prižiūri Lietuvos Bankas, o pensijų fondų turtas yra saugomos banke depozitoriume (SEB banke).

Plačiau apie apsaugą:
- Apsauga nuo pensijų kaupimo bendrovės ir jos kreditorių. Pensijų fondą sudarantis turtas yra dalyvių bendroji dalinė nuosavybė. Šis turtas atskirtas nuo kito pensijų kaupimo bendrovės turto ir kitų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės valdomų pensijų fondų turto. Pensijų fondo turtas yra saugomas depozitoriume. Pensijų kaupimo bendrovė pensijų turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisės pagrindais, todėl bendrovės kreditoriai neturi jokių teisių į pensijų fondo turtą.
- Apsauga nuo pensijų kaupimo bendrovės bankroto. Jeigu bankrutuotų pensijų kaupimo bendrovė, valdanti pensijų fondų lėšas, teismo paskirtas bankroto administratorius Lietuvos banko nustatyta tvarka perduotų visą pensijų fondų turtą valdyti kitai pensijų kaupimo bendrovei. Kiekvienas dalyvis galėtų pasirinkti kitą pensijų kaupimo bendrovę, į kurią būtų pervestos visos pensijų fonde jo sukauptos lėšos. Kadangi pensijų kaupimo bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos valdomų pensijų fondų turto, pensijų kaupimo bendrovės bankrotas neturi įtakos dalyvio sukaupto turto dydžiui.
- Apsauga nuo didesnio investicijų nuvertėjimo. Numatyta daug apsaugos priemonių, padedančių išvengti didesnio investicijų nuvertėjimo. Viena iš priemonių — investicijų diversifikavimas: pensijų fondo turtas, vadovaujantis pensijų kaupimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, turi būti investuojamas į įvairias investavimo priemones, turto klases, regionus ar sektorius. Be to, investuoti galima tik į tam tikras nurodytų šalių investavimo priemones, investicijos turi būti paskirstytos nustatytomis dalimis ir pan.

Kaupiu III pakopos pensiją kitoje bendrovėje, kaip ją perkelti į Goindex?
Tą nesunkiai per 5-7 min. galite padaryti prisiregistravę prie Goindex savitarnos. Sudarę naują sutartį su Goindex, ją ir prašymą perkelti sukauptą sumą pateikite pensijų kaupimo bendrovei iš kurios norite persikelti sutartį į Goindex ir ši bendrovė perkels sukauptą sumą į Jūsų naujai sudarytą sutartį Goindex.

Kaupiu III pakopos pensiją Goindex, kaip ją perkelti į kitą bendrovę?
Sudarykite naują sutartį su pasirinkta kita bendrove ir pateikite naują sutartį Goindex, kad mes perkeltume Jūsų sukauptą sumą į Jūsų naujai sudarytą sutartį kitoje bendrovėje.

Kokią pensiją galiu sukaupti?
Pasinaudokite mūsų interaktyvia skaičiuokle ir per keletą minučių gausite Jums aktualią informaciją apie galimą sukaupti pensiją ir patarimus, kaip gauti geriausią pensijos grąžą.

Ką daryti, jei esu sukaupto turto paveldėtojas?
Tokiu atveju reikia kreiptis į bendrovę ir pateikti prašymą dėl paveldėtos dalies išmokos.

Susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. arba telefonu +37052300333.

Kur kreiptis, jei norėčiau papildomos konsultacijos?
Susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. arba telefonu +37052300333.

Darbdavio pensija

Kaip galiu kaupti lėšas darbuotojui?
Nusprendžiama, kurioje pakopoje – II ar III – darbuotojas kaups pensijai su darbdaviu. Jei trečiojoje, darbuotojui atidaroma III pensijos pakopos sąskaita, į kurią pervesti lėšas gali darbdavys, pats darbuotojas ir jo artimieji.

Galima rinktis įmokos dydį ir kaupimo trukmę. Dažnai, siekdami ilgalaikės darbuotojų motyvacijos, darbdaviai įmokos dydį susieja su išdirbtu laikotarpiu ar darbuotojo profesine kvalifikacija.

Kokias naudas gauna darbuotojas ir darbdavys? Palanki mokestinė aplinka, leidžianti pasiūlyti daugiau, ir kitos naudos.
Prisidėdami prie darbuotojų įmokų pensijai parodote, kad Jums rūpi darbuotojų ateitis. Darbuotojai žino, kad siekiant užsitikrinti finansinį stabilumą ateityje „Sodros“ pensijos neužteks. Darbdavys, kuris padeda pasirūpinti darbuotojo ateities gerove, laimi darbuotojų pasitikėjimą ir lojalumą. Darbdavio kaupimui, jei jis vykdomas kaip skatinimo priemonė, yra taikomos mokestinės lengvatos: darbdavio įmokoms netaikomi gyventojų pajamų, darbdavio ir darbuotojo socialinio draudimo mokesčiai.

Pavyzdžiui, jei darbdavys nusprendžia darbuotojui mokėti papildomą priedą prie darbo užmokesčio į rankas 100 Eur per mėn. (darbdaviui tai sudarytų papildomus 168 Eur dydžio darbo vietos kaštus), tai palyginimui, darbdaviui pasiūlius papildomą savanorišką kaupimą III pakopoje, darbuotojui būtų galima pervesti visus 168 Eur per mėn., nes šiai įmokai pagal galiojančius teisės aktus nebūtų pritaikyti gyventojų pajamų (20 proc.), darbuotojo socialinio draudimo (19,5 proc.) ir darbdavio socialinio draudimo (1,77 proc.) mokesčiai.

Kaip sudaryti 3 pakopos pensijų kaupimo sutartį, kaupiant su darbdaviu?
Susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. arba telefonu +37052300333. Mes Jus pakonsultuosime ir surasime geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius sprendimus.

Kur turiu kreiptis būdamas darbuotoju, kad inicijuoti pensijų kaupimą per darbdavį?
Susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. arba telefonu +37052300333.

Kokie mokesčiai yra taikomi?
Taikomas nuo 0,18% iki 0,45% metinis turto valdymo mokestis priklausomai nuo fondo II pakopoje ir 0,6 proc. metinis turto valdymo mokestis III pakopoje.

Kur galiu gauti daugiau informacijos apie pensijos kaupimą darbuotojui?
Susisiekite su mumis el. paštu [email protected]. arba telefonu +37052300333.

Kam priklauso darbdavio kaupiamos lėšos darbuotojams?
Lėšos yra kaupiamos darbuotojo naudai. Dažnai, siekdami ilgalaikės darbuotojų motyvacijos, darbdaviai įmokas darbuotojui kaupia tol, kol jis dirba įmonėje. Nutrūkus darbo santykiams paprastai darbdavys perleidžia kaupimo sutartį su sukauptomis lėšomis darbuotojui.

Savitarna

Kaip prisijungti prie Goindex savitarnos?
Prisijungti prie Goindex savitarnos galite jums patogiu būdu: Smart-ID, Mobiliuoju parašu arba su asmens dokumentu (ID kortele arba pasu).

Kokius duomenis galiu matyti Goindex savitarnoje?
Goindex savitarnoje galite matyti visą informaciją apie turimas II ir III pakopos pensijų kaupimo sutartis, keisti jų nustatymus, taip pat vizualiai pateiktą informaciją apie sukauptas sumas kaupiamai pensijai, uždirbtą investicinę grąžą ir kitą informaciją, o taip pat savitarnoje esančios skaičiuoklės pagalba pasiskaičiuoti tikėtiną senatvės pensiją ir gauti rekomendacijas kaip galėtumėte ją pasididinti.

Kaip sudaryti 2 pakopos pensijų kaupimo sutartį ir tapti Goindex klientu?
Goindex klientu tapti itin paprasta - Jums patogiu būdu (su Smart-ID, Mobiliuoju parašu arba su asmens dokumentu) užsiregistruokite Goindex savitarnoje, kurioje keliais žngsniais padedant vedliui sudarysite II pakopos pensijų kaupimo sutartį.

Kaip sudaryti 3 pakopos pensijų kaupimo sutartį ir tapti Goindex klientu?
Goindex klientu tapti itin paprasta - Jums patogiu būdu (su Smart-ID, Mobiliuoju parašu arba su asmens dokumentu) užsiregistruokite Goindex savitarnoje, kurioje keliais žngsniais padedant vedliui sudarysite III pakopos pensijų kaupimo sutartį.

Kaip sudaryti 2 pakopos pensijų kaupimo sutartį, jei jau esate Goindex klientas?
Goindex savitarnoje pagrindiniame meniu viršuje pasirinkite "II pakopa" ir keliais žingsniais padedant vedliui sudarysite II pakopos pensijų kaupimo sutartį.

Kaip sudaryti 3 pakopos pensijų kaupimo sutartį, jei jau esate Goindex klientas?
Goindex savitarnoje pagrindiniame meniu viršuje pasirinkite "III pakopa" ir keliais žnigsniais padedant vedliui sudarysite III pakopos pensijų kaupimo sutartį.

Ar galiu kaupti daugiau nei viename III pensijos pakopos fonde?
Taip, galite kaupti abiejuose III pakopos fonduose: "Goindex pasaulio akcijų" ir "Goindex subalansuotas".

Kaip pasikeisti fondą?
Fondą pasikeisti galite Goindex savitarnoje skiltyje "Sutartys" įėję į norimos sutarties nustatymus ir joje eilutėje "Fondas" paspaudus mygtuką "Keisti fondą".

Kaip sudaryti e-sąskaitą?
Goindex savitarnoje įmokų nustatymo žingsnyje galėsite pasirinkti e-sąskaitų mokėjimo būdą. Jei sutartį jau turite, pasikeisti įmokų būdą, sumą ar kitus nustatymus galite III pakopos skiltyje "Įmokos dalyje" arba "Sutartys/Reguliarumas".

Kaip vyksta mokėjimas e-sąskaita?
E. sąskaita yra elektroninis dokumentas, kurį Goindex pagal jūsų nustatymus pateiks Jūsų bankui. Apmokėti e. sąskaitas paprasta ir saugu – atsidarę e. sąskaitą pamatysite, kad mokėjimo nurodyme jau užpildyta visa reikiama informacija. Rekomenduojame nustatyti automatinį apmokėjimą, tuomet įmokos į Jūsų pensijų fondą bus vykdomos dar paprasčiau.

Kaip koreguoti e-sąskaitą?
E-sąskaitą galite koreguoti prisijungę prie Goindex savitarnos skiltyje "E-sąskaitos" pasirinkę norimą sutartį (jei turite ne vieną).

Kaip pateikti atostogų prašymą? (II pensijų pakopa)
Prašymą laikinoms atostogoms galite pateikti Goindex savitarnoje skiltyje "Sutartys" įėję į sutarties nustatymus.

Kaip atnaujinti sustabdytas įmokas į II pakopos pensijų fondą?
Prašymą atnaujinti sustabdytas įmokas galite pateikti Goindex savitarnoje skiltyje "Sutartys" įėję į sutarties nustatymus.
 • Pensijų fondas

  II pakopos pensijų fondas

  III pakopos pensijos fondas

  Darbdavio pensija

  Kaip kaupti pensijai

  Mano pensijos fondas

This site is registered on wpml.org as a development site.